Leadership je komplexní doména. Potřebujete se vyznat v psychologii, vědět, jak pracovat s vizí, jak drivovat změny, jak být role modelem, jak pomáhat vytvářet skvělou kulturu atd. A zároveň do toho ještě umět pracovat s vlastní hlavou, denní energií apod.😀

Toto je mých TOP 10 knih, které by si měl určitě každý leader pracující s lidmi (ne nutně hierarchickým způsobem!) přečíst. Pořadí je náhodné - každá se věnuje trochu jiné věci a teprve společně dohromady vytváří základ pro komplexního leadera:

Začněte s proč - pomůže vám formulovat a předávat velké myšlenky tak, aby měly dopad;

Pozitivní leader - naučí vás mimo jiné pracovat s vizí a s tím, jak pro ni lidi nadchnout. Je zde zmíněná i seberozvojová část osobnosti leadera;

Lídři jedí poslední - zjistíte, co je primárně vaší rolí leadera;

Šéfové jsou kok*ti - pochopíte, kde je vaše místo ve firmě, jak lidi kolem sebe co nejvíc podpořit a zároveň jim co nejmíň zavazet

Radikální otevřenost - naučíte se, jak dávat zpětnou vazbu, jak vytvářet kulturu otevřenosti a růstu a jak pomoct lidem v jejich osobním rozvoji;

Zrození kmenového vůdce - zjistíte, jak pracovat s lidmi na různých stupních připravenosti převzít odpovědnost a jak jim pomoct k větší týmovosti;

Proměna - usnadní vám způsob komunikace změn a jejich prosazování

Vedení procesu změny - provede vás přirozeným procesem drivování změn, které chcete v souladu se svou vizí podpořit, a jak na to, aby měly skutečný dopad;

Pohon/Drive - pochopíte základy fungování lidské motivace a jak s ní pracovat;

Cukr a bič nefungují - zjistíte, proč mají oldschool přístupy k motivaci lidí formou bonusů a jiných incentiv negativní dopad na výkonnost i kulturu firmy, a čím je nahradit.

Speciální kategorii pak tvoří kniha Agile leader, která zohledňuje leadership na všech úrovních v kontextu agilně fungujících firem.

Dřív jsem měla v TOP 10 knihy Management 3.0, Emoční inteligence, Budoucnost organizací a Otočte svou loď!, ale nahradily je časem ty, které to podle mě v rámci tématu nově podávají ještě o něco lépe nebo čtivěji, ale záleží na preferencích...