Staňte se Agile Masterem, který si se vším poradí!

Agile Master Class

Intenzivní ucelený program vzdělávání pro Scrum Mastery a Agilní kouče, který z vás udělá odborníka k nezaplacení

12 týdnů zásadních informací, inspirace a praktických návodů
Možnost vzdělávat se v čase, kdy vám to nejlépe vyhovuje
Skupinová setkání plná sdílení know-how a vzájemné podpory
Veškerý obsah k dispozici i po skončení kurzu
Žádné papouškování rad z příruček, ale 100% praktická využitelnost
Lektorka, která ví, jak to v praxi chodí, protože bývala jednou z vás

Je to pro vás?

Chcete se stát Scrum Masterem nebo Agilním koučem a myslíte to opravdu vážně.
Scrum Mastera či Agilního kouče už děláte a jste odhodlaní se zásadně znalostně posunout.
Jako firma nyní nedokážete na trhu sehnat seniorní SM/AC a chcete si nechat vyškolit své vlastní.

Agile Master Class je jediné školení, které vás naučí vše, co potřebujete jako Scrum Master/Agilní kouč znát.

"Hančin kurz mi pomohl odstartovat konverzace s větším zaměřením na firemní výsledky a přinášení hodnoty zákazníkům, než jen na samotné delivery. Jsem vděčný za tuhle příležitost a myslím si, že jednou bude platit přímá úměra: čím více lidí tímto kurzem projde, tím smysluplnější, svobodnější a profitabilnější svět práce bude vznikat."

"Hanky kurz mi rozhodně otevřel oči a dveře do světa agility. Oproti jiným materiálům byl pojatý vemi komplexně a zabýval se jak psychologií jednotlivce, práci s týmy a agilitou na firemní úrovni, tak vývojovým frameworkům nebo technickým pojmům. Doporučuji každému, kdo se chce do tématu dostat do hloubky - nebudete vědět jak a začnete agilně i dýchat."

Co se naučíte?

1. MODUL: Základní pojmy a koncepty
 • Pochopit agilní způsob myšlení a fungování.
 • Znát základní agilní koncepty.
 • Rozumět rozdílům mezi agilem a tradičními přístupy z hlediska různých dimenzí.
 • Pochopit, jak by měl agilní tým vypadat a fungovat.
 • Pochopit podstatu všech rolí v agilním týmu i mimo něj.
 • Porozumět roli SM/AC a co je její náplní v rámci týmu i organizace.
 • Vědět, co všechno bych měl jako SM/AC pro svou roli znát a umět (a co ne) a v čem se potřebuju dál rozvíjet.
 • Pochopit podstatu Design Thinkingu a umět ji aplikovat v praxi.
 • Znát 4 základní agilní frameworky (Lean Startup, Extreme Programming, Scrum, Kanban) + hybridní Scrumban - pochopit, jak fungují, jaké jsou v nich rozdíly a v jakém kontextu je správně použít.
2. MODUL: Týmová úroveň
 • Zvládnout umění koučinku.
 • Zvládnout umění facilitace.
 • Znát podstatu a průběh týmových eventů Planning, Daily Scrum, Review, Retrospektiva + Refinement procesu a dokázat z nich dostat co největší smysl a hodnotu.
 • Vědět, jak zajistit, že tým bude fungovat efektivně, že bude dodávat hodnotu a že se bude neustále zlepšovat.
 • Pochopit koncept samo-organizovaného týmu a vědět, jak využít skupinovou dynamiku při budování.
 • Umět fungovat jako Servant Leader a vědět, jaké styly vedení v různých kontextech použít.
 • Umět pracovat s jednotlivci: vědět, jak funguje náš mozek z hlediska psychologie, a pochopit, jak pracovat s lidskou motivací, aby to opravdu fungovalo.
 • Pochopit, jak funguje psychologie změny.
 • Vědět, jak o agilu s ostatními mluvit a jak jej do týmu přirozeně přivést.
 • Umět si poradit, pokud se v týmu objeví rezistence vůči změně či odmítání SM/AC.
 • Jak v týmu jako SM/AC začít, aby se zvýšila šance na co nejlepší přijetí ze strany týmu.
 • Jak řešit rozvoj týmu i jednotlivců
 • Umět dělat 1:1 tak, aby měly pro lidi skutečnou hodnotu.
 • Vědět, jak vybudovat týmovou identitu.
 • Vědět, jak si poradit s remote týmem.
 • Umět si poradit s častými problémy na týmové úrovni.
3. MODUL: Businessová úroveň
 • Pochopit roli Produkťáka, její zodpovědnost a její proměnlivost v závislosti na kontextu.
 • Vědět, jak může SM/AC práci Produkťáka na různých úrovních podpořit a jak si nastavit spolupráci.
 • Rozumět konceptu User Stories a jeho správnému použití.
 • Rozumět tomu, jak se pracuje s Produktovým Backlogem a jak jej prioritizovat.
 • Vědět, jak nastavit agilní spolupráci se zákazníkem.
 • Rozumět teorii spojené s tvorbou Produktové vize a Produktové strategie.
 • Vědět, jak pracovat se zjišťováním potřeb v rámci Discovery procesu.
 • Umět pracovat s Produktovými cíli a OKR frameworkem.
 • Umět použít metodu Impact Mappingu.
 • Znát základní metriky, které se hodí sledovat z produktového hlediska.
 • Rozumět tomu, jak se pracuje s Produktovou strategií a tvorby Roadmapy.
 • Chápat propojení Produktové Roadmapy s Produktovým Backlogem.
 • Umět požít metodu Story Mappingu.
 • Naučit se používat různé estimační techniky tak, aby to přinášelo opravdovou hodnotu.
 • Vědět, jaké metriky si potřebuju jako SM/AC sledovat a jak je sledovat správně.
4. MODUL: Organizační úroveň
 • Pochopit kontext fungování Agilní firemní kultury.
 • Porozumět využití Agilní organizační struktury.
 • Pochopit podstatu škálování a znát nejznámější škálované frameworky (LeSS, Nexus, Scrum@Scale, DSDM a SAFe).
 • Znát koncepty spojené s Agilními firemními procesy (Agilní HR, Beyond Budgeting).
 • Zvládnout agilní change management.
 • Umět použít metodu Value Stream Mappingu.
 • Umět použít metodu System Modelingu.
 • Vědět, jak vést agilní transformaci a jak do ní zahrnout i neproduktové části organizace.
 • Vědět, jak podpořit spolupráci napříč odděleními.
5. MODUL: Já Scrum Master/Agilní kouč
 • Pochopit roli SM/AC v agilních "transformacích" a jak jí z role SM/AC napomoct.
 • Vědět, jak si nastavit spolupráci a organizaci mezi mnou a ostatními SM/AC.
 • Umět spolupracovat s managementem k oboustranné spokojenosti.
 • Vědět, jak na psychohygienu a předcházení vyhoření.
 • Vědět, v čem se jako SM/AC dále vzdělávat (Holakracie, Sociokracie 3.0, unFIX, Team Topologies, FAST Agile, Dynamic Reteaming, Shape Up a Agilní vývoj hardwaru).

Cílem programu je nejen to, abyste se naučili používat potřebné postupy a nástroje, ale zejména abyste se naučili jako Scrum Master/Agilní kouč myslet a dokázali řešit reálné problémy týmu i organizace v praxi.

Zvolte si tempo!

Kurz můžete absolvovat v intenzivním nebo volnějším tempu. Obě varianty mají navlas stejný obsah i formu, liší se pouze v tom, zda jednotlivá témata studujete na týdenní nebo měsíční bázi.

3 měsíce intenzivně

Potřebujete výsledky rychle?

Zvolte studium na týdenní bázi (12 týdnů)

Vhodné pokud:

 • Potřebujete mít všechny informace co nejdříve (ve firmě se děje něco, k čemu potřebujete rychle získat veškerou SM/AC znalost, nastupujete někam poprvé jako SM/AC, apod.);
 • Už toho spoustu víte a pomocí kurzu chcete především získat zpětnou vazbu na vás jako SM/AC a rychle objevit svá slepá místa;
 • Vyhovuje vám dvoufázová forma učení, kdy si nejprve v rychlejším tempu projedete všechny informace od A do Z, a teprve poté se do jednotlivých témat noříte hlouběji vlastním tempem;
 • Máte po celé 3 měsíce dostatek času na studium (cca 8 hodin týdně).

12 měsíců zvolna

Studujete raději v poklidu?

Zvolte studium na měsíční bázi (12 měsíců)

Vhodné pokud:

 • Na výsledky nespěcháte - vaší prioritou je užít si hlavně samotné studium a mít dostatek času procházet si i nepovinné studijní materiály;
 • Chcete mít dostatek času na průběžnou aplikaci získaných informací a nástrojů do praxe;
 • Máte rádi hodně prostoru na hluboká zamyšlení a vstřebávání informací;
 • Na týdenní kadenci studia byste aktuálně těžko hledali čas.

Oba běhy startují již od září 2024

2.9.2024 se bude konat úvodní seznamovací setkání (online)
a od 5.9.2024 začínáme

Ukaž kompletní harmonogram

Jak to probíhá?

Agile Master Class timeline Agile Master Class timeline

Co to stojí?

45 500 Kč

nejsem plátcem DPH

Za své peníze získáte

 • Téměř 60 hodin tréninkového programu
 • Veškeré mé mnohaleté know-how
 • Certifikát Agile Master, který vám může pomoci otevřít dveře do nejedné firmy či akcelerovat váš kariérní postup
 • Jistotu, že zvládnete jakoukoliv další agilní certifikaci levou zadní
 • Seznámení s podobně smýšlejícími lidmi, s nimiž můžete sdílet zkušenosti i po skončení programu
 • Přístup ke všem výukovým materiálům a diskusím i po skončení kurzu

Bude to jednoduché? Ne. Budete na sobě muset makat. Ale na konci vám můžu garantovat, že z vás bude topový Scrum Master / Agilní kouč.

Bude z vás skutečný AGILE MASTER.

Maximální počet účastníků: 13

Nejste si jistí? Máte dotaz?

Mrkněte, jestli potřebnou odpověď najdete tady:

Pro koho je tento program určen?

Pro každého, kdo se chce stát Scrum Masterem či Agilním koučem na špičkové úrovni a je upřímně připraven věnovat tomu svůj čas a energii.

Jak program zohledňuje, jestli jsem v tématu úplný začátečník nebo pokročilý?

Každé téma je vždy vysvětleno od samotných začátků a pokračuje až do velmi pokročilé úrovně. Mám zkušenost, že projít vše od základů velice prospívá také seniorním lidem - v praxi se občas stává, že mohlo v minulosti dojít k nepochopení už v některých základech a kvůli tomu dnes do sebe jednotlivé dílky nezapadají. Zároveň se vždy velmi hodí vidět, jak věci, které už znám, vysvětluje někdo jiný - mně osobně to vždy inspirovalo k tomu, jak nějakou věc vysvětlit týmu nebo managementu jinak a tím ji úspěšně prosadit. Pokud jste již seniorní SM/AC, může pro vás být lákadlem i to, že v kurzu získáte opakovanou profesionální zpětnou vazbu na vaše osobní pojetí výkonu role SM/AC, na vaše silné stránky s tipy, jak je ještě intenzivněji ve své praxi využívat, i na vaše slepá místa a prostor pro váš osobní i znalostní růst.

Co když mě školení zajímá, ale nejsem a ani se nechci stát Scrum Masterem nebo Agilním koučem?

S ohledem na časovou náročnost studia programu a na to, že jsou všechny informace obsahem i úrovní detailu určeny pro roli SM/AC, zvažte, jestli by vám nestačilo absolvovat spíše obecné dvoudenní agilní školení. Třeba toto, které jsem dřív i sama školila.

Co konkrétně znamená, že si můžu studovat v čase, kdy mi to vyhovuje?

Samotné studium probíhá asynchronně. To znamená, že na začátku cyklu (týdne nebo měsíce, dle zvolené intenzity studia) vám přijdou veškeré studijní podklady pro daný cyklus a je jen na vás, kdy si je budete chtít projít. Přístup k nim budete mít 24 hodin denně. Na základě zkušenosti dřívějších absolventů tohoto kurzu však doporučuji najít si pro studium ve vašem kalendáři pravidelný slot a ten si pak zuby nehty udržet 🙂

Kolik času si mám na studium vyhradit?

Vzdělávací videa mají v rámci jednoho cyklu (týdne či měsíce, dle zvolené intenzity studia) průměrně něco přes 4 hodiny, potřebujete však počítat s časem navíc pro poznámky, zamyšlení, případné vracení se, apod. Na základě zkušenosti dřívějších absolventů kurzu počítejte pro začátek s cca 8 hodinami. Ubírat z nich pak v případě, že budete vše v pohodě zvládat, můžete vždycky 🙂

Co když nesložím některý z testů na konci lekce nebo nezvládnu některou z minizkoušek na konci každého modulu?

Buďte bez obav - tyto testy i minizkoušky slouží pouze jako indikátor toho, jak dobře již tématu rozumíte a kolik vám toho utkvělo v paměti. Zároveň by vám měly sloužit jako pomůcka k lepšímu zapamatování a mně jako jeden z podkladů pro vaši závěrečnou zkoušku.

Jsou zadané týdenní úkoly povinné?

Nejsou. Slouží pro vás jako možnost zkusit si aplikovat nově získané poznatky v praxi a získat na tuto aplikaci zpětnou vazbu od mě a od ostatních členů skupiny, protože řešení těchto úkolů tvoří podstatnou část našich skupinových debat. Budete mít díky tomu jistotu, že jste v pochopení látky někam neustřelili, případně získáte další dodatečné tipy na to, jak řešit některé časté problémy, které vás mohou v praxi potkat.

Co když nesložím závěrečnou zkoušku?

Bez úspěšného složení závěrečné zkoušky neobdržíte certifikát Agile Mastera. Nicméně věřím, že z didaktického hlediska je program nastaven tak kvalitně, že vám k zapamatování i správnému pochopení látky sám co nejvíce napomůže. A kdyby to nakonec fakt nevyšlo, budeme vše řešit individuálně.

Mám obavu, že to nebudu všechno časově stíhat - můžu studovat vlastním tempem a neřídit se daným harmonogramem?

Teoreticky to možné je. Připravíte se však o možnost zapojit se do pravidelných skupinových debat o daném tématu, protože budete ve studiu "pozadu". Pokud to však takto bude pro vás příjemnější, nemám s tím problém. Na termínu závěrečné zkoušky bychom se poté domluvili individuálně. V případě, že jste si zvolili intenzivní týdenní variantu studia a už teď víte, že z časových či osobních důvodů musíte některý týden studia vypustit, počítejte s tím, že dle zkušeností dřívějších absolventů kurzu je následné "dobíhání" poměrně náročné. Zvažte tedy, zda raději rovnou nezvolit pozvolnější měsíční variantu studia, případně zda nepočkat s přihlášením na některý z budoucích termínů kurzu, kdy se studiu budete už moci skutečně naplno věnovat.

Kdy přesně budou skupinová setkání probíhat?

Z minulých zkušeností nejlépe vyhovují čtvrtky, budeme se toho tedy držet i v tomto běhu - konkrétní čas si ještě v dostatečném předstihu upřesníme, zatím počítejte s časovou dotací 90 min.

Musím se skupinových setkání účastnit?

Nemusíte, účast na nich je dobrovolná - jsou určena pro vás, abyste měli možnost ověřit si správné pochopení informací z daného cyklu, na cokoliv se doptat a získat od ostatních zpětnou vazbu, podporu či další užitečné tipy. Pokud se účastnit nemůžete nebo nechcete, můžete si posléze pustit setkání ze záznamu - ke všemu budete mít přístup a o nic důležitého nepřijdete.

Můžu se kdyžtak připojit jen na náslech když skupinu předem upozorním, že se dnes nebudu zapojovat?

Přiznám se, že to vidívám docela nerada, ale pokud bychom se bavili o výjimečných případech, pak to samozřejmě možné je. Nicméně je určitě v zájmu všech, aby se připojili veskrze účastníci, kteří zde být chtějí, jsou zároveň duchem přítomní a aktivně něčím do skupiny přispívají.

Kde se pak můžu certifikátem Agile Master ohánět?

Certifikát nedostane každý jen tak za účast, ale k jeho zisku je potřeba prokázat, že dokážete jako Scrum Master / Agilní kouč řešit reálné problémy v praxi a přemýšlet v souladu s moderními přístupy. Pro firmy by tak měl certifikát představovat potvrzení, že za vás dávám ruku do ohně a mohou vám bez obav svěřit vše, co do kompetence SM/AC spadá.

Moc se chci do programu přihlásit, ale nemám na něj aktuálně peníze

Pokud budou i další běhy programu probíhat ke stejné spokojenosti jako běhy uplynulé a o kurz bude i nadále zájem, určitě plánují otevírat i další skupiny. Můžete si tak počkat hned na tu další. Případě mi napište a zkusíme najít způsob, jak to udělat, abyste se školení přesto mohli zúčastnit.

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Napište mi na hana@jadavan.com

Hana Jadavan