Staňte se Agile Masterem, který si se vším poradí!

Agile Master Class

Intenzivní ucelený program vzdělávání pro Scrum Mastery a Agilní kouče, který z vás udělá odborníka k nezaplacení

12 týdnů zásadních informací, inspirace a praktických návodů
Možnost vzdělávat se v čase, kdy vám to nejlépe vyhovuje
Skupinová setkání plná sdílení know-how a vzájemné podpory
Veškerý obsah k dispozici kdykoliv po dobu 1 roku
Žádné papouškování rad z příruček, ale 100% praktická využitelnost
Lektorka, která ví, jak to v praxi chodí, protože bývala jednou z vás

Je to pro vás?

Chcete se stát Scrum Masterem nebo Agilním koučem a myslíte to opravdu vážně.
Scrum Mastera či Agilního kouče už děláte a jste odhodlaní se zásadně znalostně posunout.
Jako firma nyní nedokážete na trhu sehnat seniorní SM/AC a chcete si nechat vyškolit své vlastní.

Agile Master Class je jediné školení, které vás za 3 měsíce naučí vše, co potřebuje Scrum Master/Agilní kouč znát.

Příští běh se otevírá v září 2024.

Ukaž kompletní harmonogram

Co se naučíte?

1. MODUL: Základní pojmy a koncepty
 • Pochopit agilní způsob myšlení a fungování.
 • Znát základní agilní koncepty.
 • Rozumět rozdílům mezi agilem a tradičními přístupy z hlediska různých dimenzí.
 • Pochopit, jak by měl agilní tým vypadat a fungovat.
 • Pochopit podstatu všech rolí v agilním týmu i mimo něj.
 • Porozumět roli SM/AC a co je její náplní v rámci týmu i organizace.
 • Vědět, co všechno bych měl jako SM/AC pro svou roli znát a umět (a co ne) a v čem se potřebuju dál rozvíjet.
 • Pochopit podstatu Design Thinkingu a umět ji aplikovat v praxi.
 • Znát 4 základní agilní frameworky (Lean Startup, Extreme Programming, Scrum, Kanban) + hybridní Scrumban - pochopit, jak fungují, jaké jsou v nich rozdíly a v jakém kontextu je správně použít.
2. MODUL: Týmová úroveň
 • Zvládnout umění koučinku.
 • Zvládnout umění facilitace.
 • Znát podstatu a průběh týmových eventů Planning, Daily Scrum, Review, Retrospektiva + Refinement procesu a dokázat z nich dostat co největší smysl a hodnotu.
 • Vědět, jak zajistit, že tým bude fungovat efektivně, že bude dodávat hodnotu a že se bude neustále zlepšovat.
 • Pochopit koncept samo-organizovaného týmu a vědět, jak využít skupinovou dynamiku při budování.
 • Umět fungovat jako Servant Leader a vědět, jaké styly vedení v různých kontextech použít.
 • Umět pracovat s jednotlivci: vědět, jak funguje náš mozek z hlediska psychologie, a pochopit, jak pracovat s lidskou motivací, aby to opravdu fungovalo.
 • Pochopit, jak funguje psychologie změny.
 • Vědět, jak o agilu s ostatními mluvit a jak jej do týmu přirozeně přivést.
 • Umět si poradit, pokud se v týmu objeví rezistence vůči změně či odmítání SM/AC.
 • Jak v týmu jako SM/AC začít, aby se zvýšila šance na co nejlepší přijetí ze strany týmu.
 • Jak řešit rozvoj týmu i jednotlivců
 • Umět dělat 1:1 tak, aby měly pro lidi skutečnou hodnotu.
 • Vědět, jak vybudovat týmovou identitu.
 • Vědět, jak si poradit s remote týmem.
 • Umět si poradit s častými problémy na týmové úrovni.
3. MODUL: Businessová úroveň
 • Pochopit roli Produkťáka, její zodpovědnost a její proměnlivost v závislosti na kontextu.
 • Vědět, jak může SM/AC práci Produkťáka na různých úrovních podpořit a jak si nastavit spolupráci.
 • Rozumět konceptu User Stories a jeho správnému použití.
 • Rozumět tomu, jak se pracuje s Produktovým Backlogem a jak jej prioritizovat.
 • Vědět, jak nastavit agilní spolupráci se zákazníkem.
 • Rozumět teorii spojené s tvorbou Produktové vize a Produktové strategie.
 • Vědět, jak pracovat se zjišťováním potřeb v rámci Discovery procesu.
 • Umět pracovat s Produktovými cíli a OKR frameworkem.
 • Umět použít metodu Impact Mappingu.
 • Znát základní metriky, které se hodí sledovat z produktového hlediska.
 • Rozumět tomu, jak se pracuje s Produktovou strategií a tvorby Roadmapy.
 • Chápat propojení Produktové Roadmapy s Produktovým Backlogem.
 • Umět požít metodu Story Mappingu.
 • Naučit se používat různé estimační techniky tak, aby to přinášelo opravdovou hodnotu.
 • Vědět, jaké metriky si potřebuju jako SM/AC sledovat a jak je sledovat správně.
4. MODUL: Organizační úroveň
 • Pochopit kontext fungování Agilní firemní kultury.
 • Porozumět využití Agilní organizační struktury.
 • Pochopit podstatu škálování a znát nejznámější škálované frameworky (LeSS, Nexus, Scrum@Scale, DSDM a SAFe).
 • Znát koncepty spojené s Agilními firemními procesy (Agilní HR, Beyond Budgeting).
 • Zvládnout agilní change management.
 • Umět použít metodu Value Stream Mappingu.
 • Umět použít metodu System Modelingu.
 • Vědět, jak vést agilní transformaci a jak do ní zahrnout i neproduktové části organizace.
 • Vědět, jak podpořit spolupráci napříč odděleními.
5. MODUL: Já Scrum Master/Agilní kouč
 • Pochopit roli SM/AC v agilních "transformacích" a jak jí z role SM/AC napomoct.
 • Vědět, jak si nastavit spolupráci a organizaci mezi mnou a ostatními SM/AC.
 • Umět spolupracovat s managementem k oboustranné spokojenosti.
 • Vědět, jak na psychohygienu a předcházení vyhoření.
 • Vědět, v čem se jako SM/AC dále vzdělávat (Holakracie, Sociokracie 3.0, unFIX, Team Topologies, FAST Agile, Dynamic Reteaming, Shape Up a Agilní vývoj hardwaru).

Cílem programu je nejen to, abyste se naučili používat potřebné postupy a nástroje, ale zejména abyste se naučili jako Scrum Master/Agilní kouč myslet a dokázali řešit reálné problémy týmu i organizace v praxi.

Jak to probíhá?

Agile Master Class timeline Agile Master Class timeline

2.9. se bude konat úvodní seznamovací setkání (online)
a od 5.9.2024 začínáme

👉 Ukaž celý harmonogram

Co to stojí?

45 500 Kč

nejsem plátcem DPH

Za své peníze získáte

 • Téměř 60 hodin tréninkového programu
 • Veškeré mé mnohaleté know-how
 • Certifikát Agile Master, který vám může pomoci otevřít dveře do nejedné firmy či akcelerovat váš kariérní postup
 • Jistotu, že zvládnete jakoukoliv další agilní certifikaci levou zadní
 • Seznámení s podobně smýšlejícími lidmi, s nimiž můžete sdílet zkušenosti i po skončení programu
 • Roční přístup ke všem výukovým materiálům a diskusím

Bude to jednoduché? Ne. Budete na sobě muset makat. Ale na konci vám můžu garantovat, že z vás bude topový Scrum Master / Agilní kouč.

Bude z vás skutečný AGILE MASTER.

Maximální počet účastníků: 13

Nejste si jistí? Máte dotaz?

Mrkněte, jestli potřebnou odpověď najdete tady:

Pro koho je tento program určen?

Pro všechny, kdo se upřímně chtějí stát Scrum Masterem či Agilním koučem na vysoké úrovni a jsou připravení věnovat svůj čas a energii intenzivnímu tříměsíčnímu studiu.

Jak program zohledňuje, jestli jsem v tématu úplný začátečník nebo pokročilý?

Každé téma je vždy vysvětleno od samotných začátků a pokračuje až do velmi pokročilé úrovně. Mám zkušenost, že projít vše od základů velice prospívá také seniorním lidem - v praxi se občas stává, že mohlo v minulosti dojít k nepochopení už v některých základech a kvůli tomu dnes do sebe jednotlivé dílky nezapadají. Zároveň se vždy velmi hodí vidět, jak věci, které už znám, vysvětluje někdo jiný - mně osobně to vždy inspirovalo k tomu, jak nějakou věc vysvětlit týmu nebo managementu jinak a tím ji úspěšně prosadit. Proto to používám i zde.

Co když mě školení zajímá, ale nejsem a ani se nechci stát Scrum Masterem nebo Agilním koučem?

S ohledem na časovou náročnost studia programu a na to, že jsou všechny informace obsahem i úrovní detailu určeny pro roli SM/AC, zvažte, jestli by vám nestačilo absolvovat spíše obecné dvoudenní agilní školení. Třeba toto, které jsem dřív i sama školila.

Co konkrétně znamená, že si můžu studovat v čase, kdy mi to vyhovuje?

Samotné studium probíhá asynchronně. To znamená, že na začátku týdne vám přijdou veškeré studijní podklady pro daný týden a je jen na vás, kdy si je budete chtít projít. Přístup k nim budete mít 24 hodin denně. Doporučuji však najít si pro studium v kalendáři pravidelný slot a ten si pak zuby nehty udržet 🙂

Kolik času si mám na studium týdně vyhradit?

Samotná vzdělávací videa mají týdně průměrně něco přes 4 hodiny, potřebujete však počítat s časem navíc pro poznámky, zamyšlení, případné vracení se, apod. Na základě zkušeností dřívějších absolventů kurzu tedy pro začátek počítejte s cca 8 hodinami týdně. Ubírat z nich pak v případě, že budete vše v pohodě zvládat, můžete vždycky 🙂

Co když nesložím některý z testů na konci lekce nebo nezvládnu některou z minizkoušek na konci každého modulu?

Buďte bez obav - tyto testy i minizkoušky slouží pouze jako indikátor toho, jak dobře již tématu rozumíte a kolik vám toho utkvělo v paměti. Zároveň by vám měly sloužit jako pomůcka k lepšímu zapamatování a mně jako jeden z podkladů pro vaši závěrečnou zkoušku.

Jsou zadané týdenní úkoly povinné?

Nejsou. Slouží pro vás jako možnost zkusit si aplikovat nově získané poznatky v praxi a získat na tuto aplikaci zpětnou vazbu od mě a od ostatních členů skupiny, protože řešení těchto úkolů tvoří podstatnou část našich skupinových debat. Budete mít díky tomu jistotu, že jste v pochopení látky někam neustřelili, případně získáte další dodatečné tipy.

Co když nesložím závěrečnou zkoušku?

Bez úspěšného složení závěrečné zkoušky neobdržíte certifikát Agile Mastera. Nicméně věřím, že z didaktického hlediska je program nastaven tak kvalitně, že vám k zapamatování i správnému pochopení látky sám co nejvíce napomůže. A kdyby to nakonec fakt nevyšlo, budeme vše řešit individuálně.

Mám obavu, že to nebudu všechno časově stíhat - můžu studovat vlastním tempem a neřídit se jednotlivými týdny?

Teoreticky to možné je. Připravíte se však o možnost zapojit se do pravidelných skupinových debat o daném tématu, protože budete ve studiu "pozadu". Pokud to však takto bude pro vás příjemnější, nemám s tím problém. Na termínu závěrečné zkoušky bychom se poté domluvili individuálně. Počítejte však s tím, že dle zkušeností dřívějších absolventů kurzu je "dobíhání" velmi náročné, doporučuji tedy raději předem zvážit, zda nepočkat s přihlášením na některý z budoucích termínů kurzu, kdy se studiu budete moci skutečně naplno věnovat.

Kdy přesně budou skupinová setkání probíhat?

Z minulých zkušeností nejlépe vyhovují čtvrtky, budeme se toho tedy držet i v tomto běhu - konkrétní čas si ještě v dostatečném předstihu upřesníme, zatím počítejte s časovou dotací 90 min.

Musím se skupinových setkání účastnit?

Nemusíte, účast na nich je dobrovolná - jsou určena pro vás, abyste měli možnost ověřit si správné pochopení informací z daného týdne, na cokoliv se doptat a získat od ostatních zpětnou vazbu, podporu či další užitečné tipy. Pokud se účastnit nemůžete nebo nechcete, můžete si posléze pustit setkání ze záznamu - ke všemu budete mít přístup a o nic důležitého nepřijdete.

Můžu se kdyžtak připojit jen na náslech a skupinu předem upozorním, že se dnes nebudu zapojovat?

Přiznám se, že to vidívám docela nerada, ale pokud bychom se bavili o výjimečných případech, pak to samozřejmě možné je. Nicméně je určitě v zájmu všech, aby se připojili veskrze účastníci, kteří zde být chtějí, jsou zároveň duchem přítomní a aktivně něčím do skupiny přispívají.

Kde se pak můžu certifikátem Agile Master ohánět?

Certifikát nedostane každý jen tak za účast, ale k jeho zisku je potřeba prokázat, že dokážete jako Scrum Master / Agilní kouč řešit reálné problémy v praxi a přemýšlet v souladu s moderními přístupy. Pro firmy by tak měl certifikát představovat potvrzení, že za vás dávám ruku do ohně a mohou vám bez obav svěřit vše, co do kompetence SM/AC spadá.

Moc se chci do programu přihlásit, ale nemám na něj aktuálně peníze

Pokud budou i další běhy programu probíhat ke stejné spokojenosti jako běhy uplynulé a o kurz bude i nadále zájem, určitě plánují otevírat i další skupiny. Můžete si tak počkat hned na tu další. Případě mi napište a zkusíme najít způsob, jak to udělat, abyste se školení přesto mohli zúčastnit.

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Napište mi na hana@jadavan.com

Hana Jadavan