👍 Proč si ji přečíst: Kniha je zaměřená na koncept Servant Leadershipu, který u nás v ČR ještě stále není příliš známý. Autor na svém skutečném životním příběhu z armády popisuje, jak si coby kapitán ponorky musel poradit s vedením posádky, přestože byl vyškolen na řízení zcela jiného typu ponorek. Přeneseně: stal se manažerem ve firmě, o jejímž řízení a chodu nevěděl zhola nic. Velmi záhy přišel na limity toho, kdy v organizaci rozhoduje a velí jen jeden člověk. Uvědomoval si svou omylnost, nedostatečné množství informací k rozhodování a zejména to, že se na něj neustále někde čeká. Jinými slovy brzdil svou organizaci v jejím rychlejším posunu vpřed. Začal se tedy více soustředit na vytvoření takového prostředí, ve kterém se všichni mohou stát leaderem a kvalifikovaně se rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí, aniž by se museli ptát na svolení svých nadřízených. Kniha hezky vysvětluje rozdíl mezi paradigmaty Leader-Follower a Leader-Leader a jak ten první z nich postupně nahradit tím druhým. Tak, aby vaše organizace ve výsledku vzkvétala daleko rychleji, než kdyby to všechno stálo jen na vás jako na ooo jediném a neomylném manažerovi 🙂

❤️ Co mi dala: Z hlediska mé pracovní role Scrum Mastera už jsem tento koncept znala z dřívějška a v knize jsem se tak již zásadně mnoho nového nedozvěděla. V čem jsem však viděla její nesporný přínos, byla rozhodně velká změna v uvažování manažerů, kterým jsem ji doporučila k přečtení 🙏 Jestli to bylo tím, že jim to v knize vyprávěl někdo, koho mohli z jejich pozice respektovat, nebo to bylo tou hezky srozumitelnou formou, kterou to kniha podává, to nevím, ale buď jak buď, ve výsledku to mé práci velmi pomohlo 🙂

4 z 5: Při hodnocení této knihy jsem nejvíc bojovala mezi subjektivním dojmem a pokusem o co největší objektivitu. Osobně jsem velkým odpůrcem armády, ať už je ospravedlněna čímkoliv (ono se nějaké to ospravedlnění vždycky najde..). Navíc mě obecně příběhy z vojenského prostředí k smrti nudí a tato kniha je těchto příběhů plná asi ze 2/3. Tato kniha mě tedy bavila jen z 1/3. Nicméně svou hodnotou a přínosem je naprosto srovnatelná se Sinekovými a Pinkovými knihami, takže za mě je spolu s nimi zaslouženě v TOP10 knih v oblasti leadershipu.

EDIT: Po čase tuto knihu z TOP10 vyšoupla knížka Šéfové jsou kok*ti, která to vše podle mě přece jenom vysvětluje jednodušeji a čtivěji. Bude ale hodně záležet na vašich preferencích - jestli vás více baví konkrétní příběhy a vojenské prostředí nebo spíše více psychologicky pojatá rovina fungování malého podniku Lidi z Baru.