Výcvik akterditovaný MČMT ČR, který měl tehdy v roce 2014, kdy jsem ho absolvovala, rozsah 120 hodin (nevím, kolik má nyní, tak uvádím aspoň tento údaj). Můj výcvik tehdy vedl Ing. Jiří Kunčar PCC, který se koučovacím dovednostem učil u zakladatelů koučinku Johna Whitmora (kniha Koučování) a Timothyho Gallweye (např. kniha Inner Game pro manažery nebo Zvládněte stres metodou Inner Game) a sám patří mezi jedny z nejzkušenějších koučů v České republice.

Backround

Když pominu to, že se výcviku pravděpodobně účastní hlavně lidé, kteří se chtějí koučováním živit, domnívám se, že výcvik koučinku by měl být povinnou součástí rozvoje i každého člověka s ambicí vést lidi. To proto, aby jim dokázal být skutečně dobrým průvodcem a pomáhal rozvíjet jejich potenciál namísto toho, aby je neustále "řídil", říkal jim, co mají dělat, a zápasil s vlastní neschopností dát druhým plnou důvěru a podpořit je v převzetí vlastní zodpovědnosti za sebe i svou práci.

Protože se však z koučinku v posledních letech stal skvělý business, vylíhla se samozřejmě také spousta školení, která slibují, že z vás udělají kouče. A jako u všeho i zde se najdou poskytovatelé kvalitní a nekvalitní. Buďte proto při výběru lektora i školící agentury velmi obezřetní!

V každém případě by kvalitní školení mělo mít několikaměsíční délku. Ano, informace se do vás dají nalít i za kratší dobu, ale vaše hlava potřebuje delší dobu na to, aby přepla také způsob uvažování z "řeknu ti, co máš dělat" na "řekni mi víc o tom, jak bys to vyřešil", a to se v horizontu dnů či týdnů s velkou pravděpodobností nestane. Jakýkoliv rychlokurz vám tak dá pouze teoretický základ, který vám může pomoct v práci se sebou samotnými, ale neudělá z vás v žádném případě kouče.

A dále bych koukala i na délku a kvalitu praxe člověka, který vás bude koučink učit, protože od něj budete ze začátku hodně odkoukávat a pokud budete mít kvalitního lektora, můžete se díky němu už od počátku opravdu hodně posunout!

O výcviku

Výcvik kombinuje klasickou výuku formou výkladu teorie a praktické nácviky koučovacích rozhovorů za přítomnosti třetího člověka, který poté dává na koučovací rozhovor zpětnou vazbu. Součástí je i absolvování simulace případové studie a vypracování vlastních akčních plánů.

Výuka je obohacená také o týmové diskuze zaměřené na to, jak se účastníkům daří aplikovat naučené znalosti a dovednosti do praxe. Od všech účastníků se očekává aktivní zapojení, sdílení vlastních názorů a kreativní vstupy - na výcvicích tak obvykle vzniká silná skupina, ve které se jednotliví účastníci navzájem lépe poznávají, pomáhají si v růstu a výjimkou není ani to, že zde vzniknou opravdová přátelství.

Setkáte se celkem 4x, a to vždy na 2-3 dny - počítejte tedy s tím, že pokud nebude výcvik probíhat zrovna ve vašem městě, budete muset za svou skupinou cestovat i vícekrát za sebou a řešit tak mimo jiné i ubytování. Vytržení z vlastního kontextu má však na proces učení velmi blahodárný vliv, takže určitě doporučuju tuhle distanční formu výcviku upřednostnit!

Co se podle oficiálních informací z webu organizátora absolvováním výcviku naučíte? Budete:

Výstupem výcviku byla, pokud si to dobře pamatuju, závěrečná písemná zkouška a koučovací nahrávka, která musela projít odborným schválením PCC mentora, v našem případě tedy panem Kunčarem. O aktuálních požadavcích na zakončení kurzu bych se ale v případě zájmu raději informovala přímo u poskytovatele.

Fotka celé studijní skupiny - 15 účastníků školení, včetně mě, a lektor

Co mi to dalo

Když jsem v roce 2013 absolvovala dva na sebe navazující víkendové semináře Základy koučování I. a II., které vedl právě pan Kunčar, koučink mě tehdy zcela uchvátil. Proto jsem se rozhodla jít do jeho studia naplno a v roce 2014 jsem se zapsala do tohoto plnohodnotného výcviku.

Byla to rozhodně jedna z nejlepších investic do mého rozvoje, jakou jsem ve svém životě udělala! Jako kouč se sice neživím, ale získané znalosti a dovednosti obrovsky obohatily a zkvalitnily výkon mé role Scrum Mastera a výcvik měl i velmi pozitivní dopad na můj osobní život.

Co byly největší benefity, které jsem si odnesla? Naučila jsem se:

Od té doby už jsem v týmu ani v osobním životě nic netáhla sama. Spíše jsem pomáhala zvědomovat problémy a prostor pro zlepšení, podporovala druhé v rozvíjení jejich nápadů a v osobním růstu. To následně vedlo i k jejich vlastní větší aktivizaci - sami začali přebírat iniciativu, všímali si věcí, které se dají zlepšit, a přicházeli s návrhy, jak to udělat. A pak se na těchto řešeních i sami aktivně podíleli 🙂

ℹ️Info

Já sama jsem výcvik absolvovala přes Koučink centrum a můžu je určitě doporučit jako velmi kvalitní poskytovatele. Výcvik stojí 49 800 Kč a absolvent kurzu za tuto cenu po splnění všech podmínek získává zároveň i Osvědčení o absolvování rekvalifikačního programu od MŠMT.