👍 Proč si ji přečíst: Uvádí se jako jedna ze základních knih z oblasti koučinku a sebekoučinku - měla by tedy být jasnou volbou pro všechny, kteří by se rádi v této oblasti rozvíjeli. Hlavním konceptem knihy je rozlišení mezi tzv. "Prvním Já" (učitel, autorita, všechno zná, nedůvěřuje Druhému Já, snaží se kontrolovat jeho chování) a "Druhým Já" (reprezentuje všechen vnitřní potenciál, všechny využívané i nevyužívané schopnosti). Inner Game pak představuje souboj těchto dvou vnitřních hlasů v mysli každého z nás. Cílem této hry a potažmo i knihy je odstranit či překonat mentální překážky, které máme všichni v naší mysli a které zabraňují, abychom se lépe soustředili na výkon. Ať už se jedná o strach ze selhání, různé pochybnosti, nedostatek soustředění, či naše limitující přesvědčení. Výsledkem by měla být změna našeho mentálního rozpoložení a plná mobilizace osobního potenciálu vedoucí k dosažení lepších výsledků.

❤️ Co mi dala: Kniha mi nejvíce pomohla v pochopení, že tento souboj mezi prvním a druhým já, který se odehrává v mé hlavě, zažívají i ostatní lidé a že se jedná o zcela přirozenou věc. Neméně skvělé zjištění bylo i to, že hranice a bariéry, které si každý ve své hlavě tvoříme, je něco, co se dá tréninkem překonat. Koncept mi pomohl pojmenovat dříve nespecifikované mentální procesy a díky tomu jsem je pak dokázala prakticky uchopit, pozorovat je, zaměřit se na ně a tím s nimi i pracovat.

4 z 5: Kniha s velkou myšlenkou, která může pomoci mnoha lidem s vyšší mentální odolností a s objevením a akcelerací vlastního potenciálu. Knize jen škodí její rozvleklost - myšlenku už jasně pochopíte během čtení první půlky knihy, zbytek textu jen omílá dokola to samé. Jinak by kniha měla jasnou 5.