👍 Proč si ji přečíst: Jeff Sutherland je spoluautorem agilního frameworku nazývaného Scrum. Ten je popsán v Průvodci Scrumem, ale jedná se o velmi zjednodušený text osekaný na naprosté minimum, což v praxi často způsobuje jeho nesprávné pochopení. Autor se proto pokusil vše podstatné vysvětlit prostřednictvím této knihy. Dozvíte se o zákulisí a důvodu vzniku Scrumu, jaká za jeho jednotlivými složkami stojí myšlenka, a jak se tím pádem k tomuto frameworku filozoficky stavět. Kniha vám rozhodně pomůže lépe pochopit podstatu Scrumu a tím i zvýšit pravděpodobnost jeho správné a vhodné adopce. Je tak velká šance, že se vyhnete klasické chybě z praxe, a to záměny Scrumu za 14 denní waterfally.

❤️ Co mi dala: Rozhodně jsem díky rozšířeným informacím získala daleko hlubší pochopení celého toho "proč", které za Scrumem stojí, a uvědomila jsem si některé anti-patterny, které jsem v praxi svou nevědomostí podporovala. Obecně ale pro mě osobně nešlo o až tak převratnou knihu, která by mi nějak zásadně otevřela oči (myslím, že o Scrumu existují lepší knihy s většími aha-momenty), ale už s ohledem na autora a mou profesi Scrum Mastera jsem považovala za svou povinnost si ji přečíst. A určitě nešlo o ztracený čas.

3 z 5: Knížka je opravdu hodně ukecaná a je v ní použito až nečekané množství příběhů, které mají ilustrovat filozofii, která se za Scrumem skrývá, a zlepšit tak jeho celkové pochopení. Nejde tedy o klasickou příručku, jak býváme u literatury s agilní tématikou normálně zvyklí. Což je zároveň výhoda a nevýhoda knihy. Pokud jste příběhoví, kniha by vám mohla pomoct k lepšímu uchopení celé myšlenky Scrumu, pokud jste však zaměření spíše na informace, budete mít po jejím přečtení patrně pocit, že jste se jich moc nedozvěděli. Osobně mi přijde, že kniha "A Scrum Book" dává do Scrumu daleko lepší vhled a pochopení než tato kniha, ale je zase mnohonásobně obsáhlejší, takže vás její přečtení může víc odrazovat než kapesní vydání této knížky. Ideální je asi přečíst si obojí 🙂