👍 Proč si ji přečíst: Kniha velmi podrobně popisuje vnitřní fungování ve firmě Netflix z hlediska její firemní kultury a vnitřních procesů. Napsal ji její CEO v kooperaci s externí konzultantkou - kniha tak kombinuje high level pohled, jak si top management Netflixu představuje, že jejich firma funguje, s rozhovory se zaměstnanci, kteří tomuto zidealizovanému modelu dávají trochu realističtější pohled a nastiňují i konkrétní realizaci v praxi. Velkou přidanou hodnotu knihy je snaha naznačit postup, jak se do takové "Netflixové" otevřené a inovativní kultury založené na radikální zpětné vazbě, vzájemné důvěře a vysoké výkonnosti dostat. Pokud pracujete ve firmě, která funguje spíše tradičním způsobem, budou pro vás praktiky popsané v této knize patrně znít jako sci-fi, ale věřte, že minimálně část z nich představuje budoucnost vnitrofiremního fungování. Pokud tedy chcete s ostatními firmami i nadále udržet krok, rozhodně se touto knihou nechte inspirovat!

❤️ Co mi dala: Přestože by se podle mě Netflix mohl ještě značně posunout směrem k menšímu množství manažerských levelů a k větší samo-organizaci týmů, kniha mi byla dobrým podkladem pro mou snahu prosadit některé koncepty, o které jsem ve firmě sama usilovala. Mimo to se mi líbila otázka, která pomáhá zvážit, jestli si někoho v týmu nechat nebo se s ním rozloučit: Pokud by za mnou tento zaměstnanec přišel s tím, že dostal nabídku jinde, přemlouvala bych ho, aby neodcházel? Ta je podle mě fakt velmi praktickým a nápomocným nástrojem.

⭐ 5 z 5: Je potřeba brát v potaz, že kniha popisuje pouze snapshot firemní kultury Netflixu v určitém čase, a zároveň to, že si Netflix do tohoto způsobu fungování dozrával spoustu let. Knížku tak nejde jednoduše vzít a aplikovat ji jako přes kopírák do vlastního, zcela odlišného firemního kontextu s očekáváním, že to hned bude fungovat stejně jako v Netflixu. Kniha je však rozhodně velmi dobrou inspirací, jak by dnešní firmy měly v určitých ohledech už běžně fungovat. Pokud vás zajímá téma firemní kultury, určitě její přečtení velmi doporučuji. Může to být dobrý otvírák pro změny i u vás ve firmě!