👍 Proč si ji přečíst: Kniha z oblasti change managementu, která zaujme zejména svou formou. Vypráví "pohádkový" příběh o tučňácích, kteří potřebují řešit problém s jejich tajícím domovem. Jednoho dne jeden z tučňáků zjistí, že ledovec velkou rychlostí taje, a jestli rychle něco neudělají, celá kolonie brzy zahyne. Jakou práci tomuto tučňákovi dalo, aby ostatní přesvědčil o tom, že problém skutečně existuje a je potřeba jednat, to si asi dovedete všichni, kdo jste už něco podobného někdy absolvovali, představit. Autor na jednotlivých tučňácích velmi trefným způsobem vystihuje různé typy povah, se kterými se můžete setkat, a ukazuje nám, jak s každým takovým typem člověka během změny, kterou ve firmě nebo jinde zavádíte, pracovat. Kniha nás provádí osmi stádii změny a co je potřeba v rámci nich udělat, aby se co nejvíce zvýšila pravděpodobnost, že změna proběhne dobře a bude mít na konci zamýšlený efekt. Autor napsal také knihu Vedení procesu změny (Leading Change), kde tyto kroky popisuje již klasickou formou teorie propojené s příklady z reálné praxe a jde zde tedy i více do hloubky. Tato kniha má však velké kouzlo v tom, že se díky příběhu o tučňácích dokážeme tak nějak více odosobnit a lépe se tak zorientovat v tom, kde se právě v procesu změny sami nacházíme, a jaké další kroky je potřeba udělat.

❤️ Co mi dala: Shodou okolností jsme si v době, kdy jsem knihu četla, procházeli v práci také určitou nemalou změnou, takže jsem měla možnost získané informace i rovnou využít v praxi. Knížka mi velmi pomohla zrevidovat kriticky postup, který jsme již do té doby udělali, a doplnit chybějící kroky a hlavně nám velmi pomohla s nastavením další strategie změny, kterou teď zpětně můžu hodnotit jako úspěšnou. Byla tak pro mě byla obrovsky nápomocná!

5 z 5: Pokud je pro vás téma řízení změny aktuální, kniha vám bude skutečně užitečným a navíc velmi zábavným a čtivým pomocníkem. Navíc ji budete mít vzhledem k její velikosti přečtenou za 1-2 dny, takže se ke všem základním informacím dostanete během velmi krátké doby a už vám nebude nic bránit v tom, abyste popsané kroky změny mohli aplikovat přímo do vlastní praxe.