👍 Proč si ji přečíst: Tenká knížka, která vás přivede do světa koučování a možností jeho využití ve firemním prostředí. V první části knihy se seznámíte s tím, co koučování ve skutečnosti je a jak probíhá, jaká je role kouče, v čem spočívá celkový benefit koučování a jak se dá jeho prostřednictvím pozitivně ovlivnit firemní kultura a celkové fungování firmy. Druhá část je zasvěcená už několika málo konkrétním postupům a technikám. Troufnu si říct, že se z vás po přečtení knihy expert přes koučování nestane, ale zcela jistě získáte daleko jasnější obrázek o tom, v čem síla koučování spočívá a jestli by to byla cesta právě pro vás - ať už z hlediska dalšího vlastního profesního vzdělávání nebo z hlediska využití profesionálního kouče pro vaši firmu.

❤️ Co mi dala: Tato knížka byla vůbec první, kterou jsem o koučování četla. Dostala jsem ji tenkrát od kolegyň z práce. Tolik mě nadchla, že jsem následně skutečně absolvovala odborný výcvik a stala se certifikovaným koučem. Nikdy jsem se koučováním neživila, úplně mě to nakonec tím směrem netáhlo, ale nově nabyté znalosti a dovednosti jsem ve svém pracovním i osobním životě využila víc než dost! Zejména pak schopnost klást růstové otázky, nepřebírat odpovědnost za ostatní při řešení problémů a důvěřovat, že si dokážou poradit, pokud dostanou dostatek prostoru a dalších potřebných zdrojů.

3 z 5: Jako úvodní vhled do problematiky nemusí být tato kniha špatnou volnou, ale je potřeba počítat s tím, že knížka vyšla v roce 2007 a z hlediska moderního firemního fungování už je tedy trochu zastaralá - fixuje tradiční hierarchické uspořádání a korporátní prostředí se vším, co do něj patří. V dnešní době bychom se měli už snažit od těchto modelů ideálně co nejvíce odklonit, proto bych doporučila kouknout v rámci koučování spíš po nějaké jiné knížce (v případě zájmu o rozvoj v oblasti individuálního koučinku můžu doporučit základní knihu "Koučování", v případě využití koučinku ve firemním prostředí mrkněte třeba na "Coaching Agile Teams" ).