👍 Proč si ji přečíst: Retrospektivy jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů pro dobře fungující týmy. Jedná se o pravidelná týmová zamyšlení nad tím, co by se dalo zlepšit, což týmu pomáhá neustále tunit svůj způsob fungování, a tím i celkovou spokojenost týmu a jejich efektnost a efektivitu práce. Aby však retrospektivy dobře fungovaly a nezvrhly se v nenáviděné meetingy bez hodnoty, je potřeba splnit několik zásadních podmínek a postupů. Tato kniha obsahuje základní vysvětlení toho, proč a jak retrospektivy v týmu dělat a jak je do týmu zavádět, včetně popisu několika nejpoužívanějších technik, které můžete v praxi pro retrospektivy využít. U každé techniky se dozvíte, co od ní můžete očekávat, kdy ji použít a jak konkrétně na to. V kostce tak s touto knihou získáte především funkční návod na to, jak vaše stávající retrospektivy okořenit o nějaké nové techniky.

❤️ Co mi dala: Tuhle knížku jsem spolupřekládala do češtiny, takže rozhodně jsem díky ní získala novou zkušenost 🙂 Co se týče obsahové stránky, byla pro mě kniha spíše zopakováním toho, co už jsem znala ze své vlastní praxe, kde už jsme v týmech s retrospektivami pracovali několik let. Nicméně bylo hodnotné zrevidovat si, jestli retrospektivy v týmu děláme a chápeme správně a co by se dalo zlepšit. Zároveň jsem se díky knize obohatila o několik nových technik, které jsem do té doby neznala, a díky jejich zdařilému popisu jsem je mohla i rovnou vyzkoušet.

4 z 5: Knížku opravdu berte jako úplný základ . Její přínos je zejména v popisu konkrétních retrospektivních technik, které můžete v týmu hezky využít. Umět ale udělat dobrou retrospektivu chce i něco víc, než jen následovat nějaký předepsaný postup. Hlavní pilíř úspěšné retrospektivy je v umění dobré facilitace, práce s lidmi, vytvoření dobré atmosféry, návyku týmu umět vidět prostor ke zlepšení, atd. Tohle se díky této knize, i s ohledem na její velikost, nenaučíte a budete muset pátrat ještě jinde (a hlavně hodně hodně trénovat v praxi 🙂). Nicméně co se konkrétních technik a jejich použití týče, knihu mohu zcela jistě doporučit.