👍 Proč si ji přečíst: Pokud vás zajímá téma agilních transformací a fungování agilních firem, knížka vám dokáže poskytnout velmi cenný vhled do této problematiky. Nenechte se zmást názvem knihy! Nenabádá k tomu, abychom všichni zaváděli či kopírovali něco, čemu se obecně říká Spotify model, ale je tomu přesně naopak: název je ironickým zvoláním parodujícím mnoho velkých firem, které si pod agilitou představují zejména přenálepkování názvů pozic a zavádění nových procesů a organizačních struktur. Kniha si tak klade za cíl vysvětlit, v čem podstata agilního přístupu skutečně spočívá, a jak je možné se k němu agilní cestou dopracovat.

❤️ Co mi dala: Ráda si čtu knížky o agilu hlavně proto, že mám možnost podívat se zase na celou tuto oblast a filozofii očima někoho jiného. Obvykle narazím na nový úhel pohledu, který mě doteď nenapadl, nebo spojení známých informací do zcela nové kombinace. Pomáhá mi to nejen z hlediska neustálého učení a revizi správnosti mého pochopení, ale nacházím díky tomu i nové způsoby, jak některé koncepty srozumitelněji vysvětlit na svých školeních či při mentoringu.

5 z 5: Jarka Procházky si jako kolegy a odborníka velmi cením a takhle kniha se mu opravdu povedla! Obsahuje kvalitní informace postavené na jeho praktických zkušenostech z mnoha českých firem - nejde tak jen o čistou teorii, ale najdete zde i konkrétní příklady z českého rybníčku, které jsou pro nás daleko uchopitelnější než zahraniční knihy, které hovoří o firmách s nám mnohdy vzdálenými kulturami.

ℹ️ Kniha prošla již 3. aktualizací a nyní je konečně k zakoupení i ve fyzické formě a to na stránce https://edutrea.cz/kniha/