👍 Proč si ji přečíst: Pokud hledáte klid, zastavení a zamyšlení, bude pro vás tato knížka jako zjevení. Název působí, jako že to bude jen další kniha plná ezo keců o tom, jak být šťastný, nenechte se ale zmást! Je zachycením rozhovorů mezi Dalajlámou a Desmondem Tutu - dvou hlavních představitelů budhismu a křesťanství. Na sklonku života společně rozjímají o smyslu života, o podstatě lidských emocí, o fungování světa. A že měli oba své životy opravdu dlouhé a velmi pestré! Je pozoruhodné sledovat, jak dokáží odlišné nábožensko-filozofické směry najít soulad, když dokáží hovořit řečí hodnot a principů. Kéž by tato moudrost, otevřenost a vzájemný respekt byly přítomny ve všech dialozích světa. Jak krásně by se nám žilo!

❤️ Co mi dala: Knihu jsem dostala od svého známého v době, když jsme se ještě moc neznali. Viděl mě, jak jsem značně nekonstruktivně reagovala na jednoho řečníka brněnského Barcampu, s jehož prezentací jsem z hlediska principu kategoricky nesouhlasila. Počkala jsem na konec přednášky a pak mezi námi následovala krátká slovní přestřelka, která vyústila v můj demonstrativní odchod z místnosti. Tento známý to všechno viděl a pár dní na to mě kontaktoval. Potkali jsme se, mluvili o tom a pak mi dal tuto knihu. Myslela jsem si i tom svoje, přece jsem byla v právu! Přesto jsem si knížku přečetla a pomalu začala chápat, co se mi snažil říct. Long story short, onému řečníkovi jsem napsala email s dodatečnou omluvou. Stále jsem s obsahem prezentace zásadně nesouhlasila, ale způsob, jakým jsem svou nelibost vyjádřila, byl velmi nekonstruktivní a nerespektující a právě toto bylo i předmětem mé omluvy. Odpověď od něj pak byla více než velkorysá a omluva byla přijata. Kniha mi tak do života přinesla tolik potřebnou práci na respektu k odlišným názorům a heslo "Začít u sebe". Tomuto známému za to dodatečně velmi děkuji, dal mi opravdu velký dar!

5 z 5: Jedna z nejlaskavějších knih, jaké jsem kdy četla. Nese v sobě obrovskou moudrost. Je zajímavá nejen z hlediska toho, jak nad světem a životem uvažuje někdo na sklonku života, ale zejména pro to, o kolik vám dokáže moudrost těchto dvou pánů obohatit i váš vlastní život nehledě na to, kolik je vám právě let.