Staňte se Agile Masterem, který si se vším poradí!

Agile Master Class

Intenzivní ucelený program vzdělávání pro Scrum Mastery a Agilní kouče, který z vás udělá odborníka k nezaplacení

12 týdnů zásadních informací, inspirace a praktických návodů
Možnost vzdělávat se v čase, kdy vám to nejlépe vyhovuje
Skupinová setkání plná sdílení know-how a vzájemné podpory
Veškerý obsah k dispozici kdykoliv po dobu 1 roku
Žádné papouškování rad z příruček, ale 100% praktická využitelnost
Lektorka, která ví, jak to v praxi chodí, protože bývala jednou z vás

Je to pro vás?

Chcete se stát Scrum Masterem nebo Agilním koučem a myslíte to opravdu vážně.
Scrum Mastera či Agilního kouče už děláte a jste odhodlaní se zásadně znalostně posunout.
Jako firma nyní nedokážete na trhu sehnat seniorní SM/AC a chcete si nechat vyškolit své vlastní.

Agile Master Class je jediné školení, které vás za 3 měsíce naučí vše, co potřebuje Scrum Master/Agilní kouč znát.

Co se naučíte?

1. MODUL: Základní pojmy a koncepty
 • pochopit agilní způsob myšlení a fungování
 • rozumět rozdílům oproti tradičním přístupům ve všech dimenzích
 • pochopit roli SM a AC a co je její náplní v rámci týmu i organizace
 • vědět, co potřebuju jako SM/AC pro svou roli umět a co ne
 • pochopit podstatu ostatních rolí v agilním týmu i mimo něj
 • znát 4 základní frameworky: Scrum, Kanban, XP a Lean Startup
 • znát hybridní framework Scrumban a metodu Design Thinking
 • umět vybrat vhodný přístup pro danou situaci
 • vědět, jak se zorganizovat, když na produktu dělá více týmů najednou
2. MODUL: Týmová úroveň
 • umět fungovat jako servant leader
 • pochopit koncept samo-organizovaného týmu a umět využít týmovou dynamiku při jeho tvorbě
 • vědět, jak zajistit, že tým bude fungovat efektivně a bude se neustále zlepšovat
 • vědět, jak zajistit, že tým bude dodávat hodnotu
 • umět pracovat s konceptem OKR
 • vědět, jaké metriky si potřebuju jako SM/AC sledovat a jak je sledovat správně
 • zvládnout umění koučinku a facilitace: umět dělat 1:1 i týmové meetingy tak, aby měly pro lidi skutečnou hodnotu
 • vědět, jak si se vším poradit v případě remote týmu
 • umět pracovat s jednotlivci: pochopit lidskou psychologii a práci s motivací, vědět, jak pracovat s introverty a extroverty
 • umět si poradit s častými týmovými problémy, jako je, toxický tým, rezistence, zahlcení, nízká motivace, odmítání SM/AC apod.
3. MODUL: Businessová úroveň
 • umět podpořit práci Product Ownera na různých úrovních a naučit se spolupracovat
 • rozumět teorii spojené s tvorbou produktové vize, roadmapy a prací s backlogem
 • umět použít nástroje, které podpoří spolupráci a pochopení mezi týmem a businessem (story mapping, impact mapping, value stream mapping)
 • naučit se používat různé estimační techniky tak, aby to přinášelo opravdovou hodnotu
 • znát základní metriky, které se hodí z produktového hlediska sledovat
 • rozumět konceptu a User Stories a jeho správnému použití
 • vědět, jak nastavit agilní spolupráci se zákazníkem
 • umět řešit časté problémy, jako jsou časté změny priorit, nejasná vize, chybějící cíle, problémy s plánováním, nízká transparentost, špatně fungující PO, apod.
4. MODUL: Organizační úroveň
 • vědět, jak podpořit spolupráci napříč odděleními
 • znát několik možnosti, jak si nastavit spolupráci a organizaci mezi mnou a ostatními Scrum Mastery / Agilními kouči
 • umět spolupracovat s managementem k oboustranné spokojenosti
 • pochopit koncept a fungování firemní kultury
 • zvládnout agilní change management - vědět jak o agilu s ostatními mluvit a jak dosáhnout změny
 • vědět, jak vést agilní transformaci a jak do ní zahrnout i neproduktové části organizace
 • znát koncepty spojené s agilním HR
 • umět použít metodu system modelingu
 • znát a umět správně využít nejvhodnější škálované frameworky
5. MODUL: Já Scrum Master/Agilní kouč
 • důležité softskills pro roli SM/AC
 • jak věci správně komunikovat na různých úrovních
 • jak na psychohygienu a předcházení vyhoření
 • v čem a jak se dále vzdělávat

Cílem programu je nejen to, abyste se naučili používat potřebné postupy a nástroje, ale zejména abyste se naučili jako Scrum Master/Agilní kouč myslet a dokázali řešit reálné problémy týmu i organizace v praxi.

Jak to probíhá?

Agile Master Class timeline Agile Master Class timeline

10.3. se bude konat úvodní seznamovací setkání
a od 20.3. začínáme!

Co to stojí?

45 500 Kč

nejsem plátcem DPH

Za své peníze získáte

 • Téměř 60 hodin tréninkového programu
 • Veškeré mé mnohaleté know-how
 • Certifikát Agile Master, který vám může pomoci otevřít dveře do nejedné firmy či akcelerovat váš kariérní postup
 • Jistotu, že zvládnete jakoukoliv další agilní certifikaci levou zadní
 • Seznámení se super lidmi, s nimiž můžete sdílet zkušenosti i po skončení programu
 • Roční přístup ke všem výukovým materiálům a diskusím

Bude to jednoduché? Ne. Budete na sobě muset makat. Ale na konci vám můžu garantovat, že z vás bude topový Scrum Master / Agilní kouč.

Bude z vás skutečný AGILE MASTER.

Po všech místech v jarním běhu se rychle zaprášilo a už žádná nezbývají. Rezervujte si už teď flíček v podzimním běhu (od září 2023), než ho zase někdo vyfoukne.

Nejste si jistí? Máte dotaz?

Mrkněte, jestli odpověď nenajdete tady:

Pro koho je tento program určen?

Pro všechny, kdo se upřímně zajímají o výkon role Scrum Mastera či Agilního kouče a jsou připravení věnovat svůj čas a energii intenzivnímu tříměsíčnímu studiu.

Jak program zohledňuje, jestli jsem v tématu úplný začátečník nebo pokročilý?

Každé téma je vždy vysvětleno od samotných začátků a pokračuje až do velmi pokročilé úrovně. Mám zkušenost, že projít vše od základů velice prospívá také seniorním lidem - v praxi se občas stává, že mohlo v minulosti dojít k nepochopení už v některých základech a kvůli tomu dnes do sebe jednotlivé dílky nezapadají. Zároveň se vždy velmi hodí vidět, jak věci, které už znám, vysvětluje někdo jiný - mně osobně to vždy inspirovalo k tomu, jak nějakou věc vysvětlit týmu nebo managementu jinak a tím ji úspěšně prosadit.

Co když mě školení zajímá, ale nejsem a ani se nechci stát Scrum Masterem nebo Agilním koučem?

S ohledem na časovou náročnost studia programu a na to, že jsou všechny informace obsahem i úrovní detailu určeny pro roli SM/AC, zvažte, jestli by vám nestačilo absolvovat spíše obecné dvoudenní agilní školení. Třeba toto.

Co konkrétně znamená, že si můžu studovat v čase, kdy mi to vyhovuje?

Samotné studium probíhá asynchronně. To znamená, že v pondělí vám přijdou veškeré studijní podklady pro daný týden a je jen na vás, kdy si je budete chtít projít. Přístup k nim budete mít 24 hodin denně. Doporučuji však najít si pro studium v kalendáři pravidelný slot a ten si pak zuby nehty udržet 🙂

Co když nesložím některý z testů na konci lekce nebo nezvládnu některou z minizkoušek na konci každého modulu?

Buďte bez obav - tyto testy i minizkoušky slouží pouze jako indikátor toho, jak dobře již tématu rozumíte a kolik vám toho utkvělo v paměti. Zároveň by vám dle knihy "Nauč se to!" měly sloužit jako pomůcka k lepšímu zapamatování.

Jsou zadané týdenní úkoly povinné?

Nejsem vaše máma a vy nejste malé děti, takže nejsou 🙂 Slouží pro vás jako možnost zkusit si aplikovat nově získané poznatky v praxi a získat na tuto aplikaci zpětnou vazbu od mě, případně i od ostatních členů skupiny, pokud to s nimi budete chtít sdílet. Budete mít díky tomu jistotu, že jste v pochopení látky někam neustřelili, případně získáte další dodatečné tipy.

Co když nesložím závěrečnou zkoušku?

Bez úspěšného složení závěrečné zkoušky neobdržíte certifikát Agile Mastera. Nicméně věřím, že z didaktického hlediska je program nastaven tak kvalitně, že vám k zapamatování i správnému pochopení látky sám co nejvíce napomůže. A kdyby to nakonec fakt nevyšlo, budeme vše řešit individuálně.

Mám obavu, že to nebudu všechno časově stíhat - můžu studovat vlastním tempem a neřídit se jednotlivými týdny?

Teoreticky to možné je. Připravíte se však o možnost zapojit se do pravidelných skupinových debat o daném tématu, protože budete ve studiu "pozadu". Pokud to však takto bude pro vás příjemnější, nemám s tím problém. Na termínu závěrečné zkoušky bychom se poté domluvili individuálně.

Kdy přesně budou skupinová setkání probíhat?

To si domluvíme na úvodním setkání, které bude probíhat 10.3. (konkrétní čas ještě včas upřesním). Počítám, že se budeme společně domlouvat na čtvrtečním nebo pátečním termínu. Pokud se nebudeme schopni shodnout na jednom ideálním řešení, určím čas setkávání já sama.

Musím se skupinových setkání účastnit?

Nemusíte, účast na nich je dobrovolná - jsou určena pro vás, abyste měli možnost ověřit si správné pochopení látky, doptat se na vše, co potřebujete, a získat od ostatních ze skupiny další užitečné tipy, sdílení či podporu. Nicméně je určitě v zájmu všech, aby zde byli pouze lidé, kteří zde být chtějí a jsou zároveň duchem přítomní. Není problém, abyste si v případě zájmu pustili záznam setkání dodatečně ze záznamu a o nic důležitého tak nepřišli.

Můžu se kdyžtak připojit jen na náslech a skupinu předem upozorním, že se dnes nebudu zapojovat?

Přiznám se, že bych to viděla nerada. Z hlediska skupinové dynamiky se má tenhle pasivní mód tendenci šířit jako mor a ve výsledku to neprospěje nikomu. Pokud se z nějakého důvodu nemůžete účastnit aktivně, pořešte si v té době raději vše, co zrovna potřebujete, a diskusi si pak pusťte ze záznamu.

Kde se pak můžu certifikátem Agile Master ohánět?

Certifikát nedostane každý jen tak za účast, ale k jeho zisku je potřeba prokázat, že dokážete jako Scrum Master / Agilní kouč řešit reálné problémy v praxi a přemýšlet v souladu s moderními přístupy. Pro firmy by tak měl certifikát představovat potvrzení, že za vás dávám ruku do ohně a mohou vám bez obav svěřit vše, co do kompetence SM/AC spadá.

Moc se chci do programu přihlásit, ale nemám na něj aktuálně peníze

Pokud první běh programu proběhne ke spokojenosti všech, určitě plánují otevírat i jeho další běhy. Můžete si tak počkat hned na ten další. Umím si ale představit, že pokud jste například na rodičovské dovolené a chcete se stát SM/AC, těch peněz není nazbyt. Nebo kvůli účetnictví potřebujete, aby platba proběhla v jiném čtvrtletí nebo kalendářním roce. V tom případě mi napište a zkusíme najít způsob, jak to udělat, abyste se školení přesto mohli zúčastnit.

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Napište mi na hana@jadavan.com

Hana Jadavan